خوهران غریب - بلموت آفابت


تا شقایق است زندگی باید کرد زندگی یعنی وجود هستی و نابترین زمان را در اشکی مادر می توان دید برای فرز

گل ناب است.

عکس گل

برچسب ها:
زمان: 2015-07-17 02:51:35

به خاطره ها سپردم

دور شدم از خودم

در ابتدایی نیستی

مرا به خاطر بسپار

مرا که نامم

از خاطر ه ها پاک شده

مرا به یاد بیار

مرا که در خاطرات نیستم

خودم را می گوییم،خودخواه می شوم بعد از برگشت دوباره،در خاطره دیگران فراموش شدم ،اما من نیز فراموش کرده بودم،چرا که خودم را گم کردم در هزار تویی زندگی.

برچسب ها:
زمان: 2015-07-17 02:51:35

لبخند

لبخند میزنم

لبخند تو زیبا است

لبخند میزنم

تا تو لبخند بزنی

لبخند من  زیبا نیست

لبخند من از غم من است

اما توکه لبخند میزنی

غم من نیست می شود

غم من را می دانی

نگاه غمگین تو است

پس لبخند زندگیم را با غمت نابود نکن

بخند تا تمام دنیا شاد شود

ای تمام  وجودم

خواهرم 

دوست دارم به اندازه دنیا.

زمان: 2015-07-17 02:51:35

زندگی سخت است

زندگی سخت است

زندگی زیبا است

 زندگی  حتی زشت می شود

زندگی را می توان ساخت

حتی در انتهای اندوه

حتی در نقطه انتهایی زندگی

درپوچی ونیستی

ونه در ژستهای امروزی

در حالی از دود سیگار

سیگار به زندگی معنا نمیده

تو با افکارت، با عملت به آن معنا می دهی.

زمان: 2015-07-17 02:51:35

یه روز برفی

یه روز برفی تویی حیاط خونه مون

زیر ریزش برفها

تو بودی هم کسم

توبودی تمام وجودم

یه روز برفی

قدم زدم روی برف دلت

یه روز برفی دیدمت

تو شدی همه وجودم

دلم پر می کش سویی تو

دوست دارم زیاد

قد مهربانویت

خدایا..............

تویی کس همه بی کسان

مثل همیشه دستم رها نکن

زمان: 2015-07-17 02:51:35

شقایق

 

برچسب ها:
زمان: 2015-07-17 02:51:35

جریان زندگی

زندگی چه زشت وچه زیبا وجود دار د زیباست بد است وشاید خوب باشد زندگی در فکر ما جریان دارد زندگی هست حتی اگر ما نباشیم.
زمان: 2015-07-17 02:51:35

آسمان ابی نیست ،اما آبی تصور می کنیم.

سیاره

برچسب ها:
زمان: 2018-07-27 22:15:01

شقایق

 

برچسب ها:
زمان: 2018-07-27 22:15:02

شمع گل

برچسب ها:
زمان: 2018-07-27 22:15:02

جریان زندگی

زندگی چه زشت وچه زیبا وجود دار د زیباست بد است وشاید خوب باشد زندگی در فکر ما جریان دارد زندگی هست حتی اگر ما نباشیم.
زمان: 2018-07-27 22:15:02

آسمان ابی نیست ،اما آبی تصور می کنیم.

دختری به نام.......

در روزگاران دور در شهری خیلی دور دختری بود به نام الی.الی داستان ماهمیشه تنها بود تا اینکه دانشگاه قبول شداونجا بودکه چند تا دوست پیدا کرد,شاید بگید خوب دیگه دوست شد اما این طوری نبودالی به ظاهر خیلی شاد بود,به طوری که براش بی خیال میگفتن اما اون شاد نبود هر روز خودش تنهاتر میدید.حالا یاد گرفته بود که ناراحتیش پشت یه لبخند یا یه حرف پنهان کنه حالااون میدونه که نباید به هرکس اعتماد کند.راستی اسم دوستاش شقایق ,نسترن,مینا بود.چون فهمید دوست هر چند خوب باشه اما همیشه کنارت نیستند,بی طرف نیستند.الی داستان ماالان سال آخردانشگاهاست.                                            فکر میکنه بعدازدانشگاه چکارکنه....................احتمال زیاد دوباره درس می خوانه تا تنهایش تو کتابها پر کنه.

تقدیم به الی .

   که بهترین دوست خود راپیدا کند.

   همه می شناسند......

   تو همه شرایط کنار ماست

   حتی وقتی به یادش نیستیم.

    الی جان تو را بخدا می سپارم.

                  

 

 

زمان: 2018-07-27 22:15:03

گل در هنر زیبا شناسی

کلمات در ....................

اشعار در زندگی ما 

 

برچسب ها:
زمان: 2018-07-27 22:15:03

لاله

 سلام 

آسمان آبی بود به تمام معنا

ودلم خون بود به وسعت بیکران دلم میخواست آفتابی شود

 اما در پهنای نگاه ابر گم می شدکلمات از فکرم می گریزد 

ودر پهنای آسمان در اعماق دریا گم می شوند

 فقط یک کلمه باقی می ماند

 وآن فاصله ها است 

اما من می کوشم فاصله ای بین خود و اسمان آفتابی نباشد 

زمان: 2018-07-27 22:15:03

رنگه در گلها چه معنای دارند